Skip to content

Gemau Cymraeg

Hyderus? / Confident? Hyderus? / Confident?
£22.99
£20.70
6 in stock
Dyma Fersiwn Cymru o CONFIDENT? - Y GÊM DEULU BOBLOGAIDD, gyda chwestiynau am Gymru a’r byd yn Gymraeg a Saesneg! Mae’n llawer mwy o hwyl na chwis arferol am eich bod yn ateb gydag AMREDIAD. Y lleiaf yw eich amrediad, y mwyaf y byddwch chi’n sgorio! Teimlo’n HYDERUS? This is the Wales Edition of CONFIDENT? - the HIT FAMILY GAME, with questions about Wales and the world in both English and Welsh! I…
Scrabble Yn Gymraeg Scrabble Yn Gymraeg
£29.99
£27.00
1 in stock
Fersiwn iaith Gymraeg o'r gêm Scrabble a werthwyd drwy Brydain yn gyntaf yn 1955; ceir 105 o deils pren, 4 rhesel bren, a bwrdd chwarae o ansawdd da. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym Medi 2005. A Welsh-language version of the famous Scrabble game (first sold in Britain in 1955); the game includes 105 wooden tiles, 4 wooden racks, and a quality playing board. First published in September 2005.

Hello,

We are very sorry, but the browser you are visting us with is outdated and not complient with our website security.

Please upgrade your browser to a modern secure version to view our website.